کل سالم کننده بهداشت در بمبئی

  • خانه
  • /
  • کل سالم کننده بهداشت در بمبئی

اطلاعات کامل فیلم سلام بمبئی / آیا محمدرضا گلزار می رقصد؟- کل سالم کننده بهداشت در بمبئی ,7- هزینه های تخمین زده شده این پروژه حدود پنج میلیارد تا پنج و نیم میلیارد تومان است که کل پروژه را در کشورهای ایران، هند و فرانسه دربر می گیرد. 8- قرار است «سلام بمبئی» در کشورهای مختلفی اکران شود.اطلاعات کامل فیلم سلام بمبئی / آیا محمدرضا گلزار می رقصد؟7- هزینه های تخمین زده شده این پروژه حدود پنج میلیارد تا پنج و نیم میلیارد تومان است که کل پروژه را در کشورهای ایران، هند و فرانسه دربر می گیرد. 8- قرار است «سلام بمبئی» در کشورهای مختلفی اکران شود.رقص شرعی "محمد گلزار" در کنار "آیشواریا رای" در "سلام ...

11- به گفته تهیه کننده، مبلغی که آیشواریا رای برای بازی در «سلام بمبئی» درخواست کرده معادل 3 میلیارد تومان است که البته پرداخت آن برعهده تهیه کننده هندی است.

با تامین کننده تماس بگیرید

اطلاعات کامل فیلم سلام بمبئی / آیا محمدرضا گلزار می رقصد؟

7- هزینه های تخمین زده شده این پروژه حدود پنج میلیارد تا پنج و نیم میلیارد تومان است که کل پروژه را در کشورهای ایران، هند و فرانسه دربر می گیرد. 8- قرار است «سلام بمبئی» در کشورهای مختلفی اکران شود.

با تامین کننده تماس بگیرید

چرا حضور آیشواریا رای در سلام بمبئی منتفی شد؟

جواد نوروزبیگی ـ تهیه کننده فیلم «سلام بمبئی» ـ هم که به همراه قربان محمدپور در غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات حضور داشت، درباره سختی های تولید این فیلم و بودجه آن اظهار کرد:ما در این بخش تلاش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

رقص شرعی "محمد گلزار" در کنار "آیشواریا رای" در "سلام ...

11- به گفته تهیه کننده، مبلغی که آیشواریا رای برای بازی در «سلام بمبئی» درخواست کرده معادل 3 میلیارد تومان است که البته پرداخت آن برعهده تهیه کننده هندی است.

با تامین کننده تماس بگیرید

رقص شرعی "محمد گلزار" در کنار "آیشواریا رای" در "سلام ...

11- به گفته تهیه کننده، مبلغی که آیشواریا رای برای بازی در «سلام بمبئی» درخواست کرده معادل 3 میلیارد تومان است که البته پرداخت آن برعهده تهیه کننده هندی است.

با تامین کننده تماس بگیرید

چرا حضور آیشواریا رای در سلام بمبئی منتفی شد؟

جواد نوروزبیگی ـ تهیه کننده فیلم «سلام بمبئی» ـ هم که به همراه قربان محمدپور در غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات حضور داشت، درباره سختی های تولید این فیلم و بودجه آن اظهار کرد:ما در این بخش تلاش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

رقص شرعی "محمد گلزار" در کنار "آیشواریا رای" در "سلام ...

11- به گفته تهیه کننده، مبلغی که آیشواریا رای برای بازی در «سلام بمبئی» درخواست کرده معادل 3 میلیارد تومان است که البته پرداخت آن برعهده تهیه کننده هندی است.

با تامین کننده تماس بگیرید

اطلاعات کامل فیلم سلام بمبئی / آیا محمدرضا گلزار می رقصد؟

7- هزینه های تخمین زده شده این پروژه حدود پنج میلیارد تا پنج و نیم میلیارد تومان است که کل پروژه را در کشورهای ایران، هند و فرانسه دربر می گیرد. 8- قرار است «سلام بمبئی» در کشورهای مختلفی اکران شود.

با تامین کننده تماس بگیرید

چرا حضور آیشواریا رای در سلام بمبئی منتفی شد؟

جواد نوروزبیگی ـ تهیه کننده فیلم «سلام بمبئی» ـ هم که به همراه قربان محمدپور در غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات حضور داشت، درباره سختی های تولید این فیلم و بودجه آن اظهار کرد:ما در این بخش تلاش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

چرا حضور آیشواریا رای در سلام بمبئی منتفی شد؟

جواد نوروزبیگی ـ تهیه کننده فیلم «سلام بمبئی» ـ هم که به همراه قربان محمدپور در غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات حضور داشت، درباره سختی های تولید این فیلم و بودجه آن اظهار کرد:ما در این بخش تلاش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

اطلاعات کامل فیلم سلام بمبئی / آیا محمدرضا گلزار می رقصد؟

7- هزینه های تخمین زده شده این پروژه حدود پنج میلیارد تا پنج و نیم میلیارد تومان است که کل پروژه را در کشورهای ایران، هند و فرانسه دربر می گیرد. 8- قرار است «سلام بمبئی» در کشورهای مختلفی اکران شود.

با تامین کننده تماس بگیرید

رقص شرعی "محمد گلزار" در کنار "آیشواریا رای" در "سلام ...

11- به گفته تهیه کننده، مبلغی که آیشواریا رای برای بازی در «سلام بمبئی» درخواست کرده معادل 3 میلیارد تومان است که البته پرداخت آن برعهده تهیه کننده هندی است.

با تامین کننده تماس بگیرید

چرا حضور آیشواریا رای در سلام بمبئی منتفی شد؟

جواد نوروزبیگی ـ تهیه کننده فیلم «سلام بمبئی» ـ هم که به همراه قربان محمدپور در غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات حضور داشت، درباره سختی های تولید این فیلم و بودجه آن اظهار کرد:ما در این بخش تلاش ...

با تامین کننده تماس بگیرید